ไทย | อังกฤษ | |
LeftTop
RightTop

ผลการทดสอบน้ำยาเคลือบผิว ดูราเบิล


Template

การทดสอบหินแกรนิต

การทดสอบความทนต่อแรงดันน้ำของหินแกรนิต ระหว่างหินแกรนิตที่ไม่ได้เคลือบผิว กับ หินแกรนิตที่เคลือบผิวด้วย น้ำยากันซึม Durable

คุณสมบัติ

หินที่มีการเคลือบผิวด้วยน้ำยากันซึม จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับหินธรรมชาติ เช่น ไม่เกิดรอยช้ำน้ำ ไม่เกิดสนิมในเนื้อหิน ไม่เกิดคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำ


Template

การทดสอบการเคลื่อนที่ของความชื้นบนผนังคอนกรีต

การทดสอบการเคลื่อนที่ของความชื้นบนคอนกรีต ระหว่างคอนกรีตที่ไม่ได้เคลือบน้ำยา กับ คอนกรีตที่เคลือบน้ำยากันซึม Durable 50HN

คุณสมบัติ

คอนกรีตที่มีการเคลือบผิวด้วยน้ำยากันซึม จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาบนพื้นผิวคอนกรีต เช่น สีที่ทาทับหรือ วอลเปเปอร์ บนคอนกรีต หลุดร่อน เกิดคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำ


Template

การทดสอบลดการเกิดสนิมเหล็กของโครงสร้างคอนกรีต

การทดสอบลดการเกิดสนิมเหล็กของโครงสร้างคอนกรีต ระหว่างคอนกรีตที่ไม่มีการปกป้อง กับ คอนกรีตที่เคลือบน้ำยากันซึม Durable 50HN

คุณสมบัติ

คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีการเคลือบผิวด้วยน้ำยากันซึม จะไม่เกิดปัญหากับงานคอนกรึต เช่น ลดการเกิดสนิมเหล็กภายในโครงสร้าง ลดการเกิดรอยแตกลายงา ไม่เกิดคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำ


Template

การทดสอบการทนต่อโซเดียมคอลไรด์ ของ Durable Premium

การทดสอบการทนต่อโซเดียมคลอไรด์ ของ Durable Premium ระหว่างคอนกรีตที่ไม่มีการปกป้อง กับ คอนกรีตที่เคลือบน้ำยากันซึม Durable Premium

คุณสมบัติ

ผนังคอนกรีตที่อยู่ใกล้บริเวณที่มีความชื้นของโซเดียมคลอไรด์สูง (ใกล้กับทะเล)หากมีการเคลือบผิวด้วยน้ำยากันซึม จะไม่เกิดปัญหากับงานคอนกรึต ช่วยลดการคราบของโซเดียมบนผนังคอนกรีต


| กลับด้านบน |

Template

การทดสอบการป้องกันความชื้นบนผิวไม้

การทดสอบการป้องกันความชื้นบนพื้นผิวไม้ ระหว่าง พื้นผิวไม้ที่ไม่มีการปกป้อง กับ พื้นผิวไม้ที่มีการปกป้องด้วย น้ำยากันซึม Durable Wood

คุณสมบัติ

พื้นผิวไม้ที่เคลือบน้ำยากันซึม จะไม่ก่อให้เกิดปัญหา เช่น ไม้คดโกงตัวเนื่องจากความชื้น ไม่เกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ


Template

การทดสอบการป้องกันความชื้นบนหินทราย

การทดสอบการป้องกันความชื้นบนพื้นผิวหินทราย ระหว่าง พื้นผิวที่ไม่มีการปกป้อง กับ พื้นผิวที่มีการปกป้องด้วย น้ำยากันซึม Durable A10

คุณสมบัติ

พื้นผิววัสดุธรรมชาติที่มีการเคลือบผิวด้วยน้ำยากันซึม จะไม่เกิดปัญหากับวัสดุ เช่น ไม่เกิดคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำ


Template

การทดสอบเพื่อหยุดการไหลย้อนของคราปน้ำปูน

การทดสอบเพื่อหยุดการไหลย้อนของคราปน้ำปูน ระหว่างปูนกาวที่ไม่มีการผสมสารป้องกันความชื้น และ ปูนกาวที่มีการผสมสารป้องกันความชื้น Durable 50HNP

คุณสมบัติ

งานปูนซีเมนต์ ปูนกาว ปูนยาแนว ที่มีการผสมน้ำยากันซึม(สูตรผง) จะป้องกันการเกิดคราบน้ำปูน ที่เกิดจากน้ำหรือความชื้น ทำปฏิกิริยากับแคลเซียมในเนื้อคอนกรีต


| กลับด้านบน |

Test Report


รายงานผลการทดสอบระบบมาตราฐาน ASTM น้ำยากันซึม Durable & Block

Template

รายงานผลการทดสอบระบบมาตราฐาน ASTM น้ำยากันซึม Durable A10

Template

รายงานผลการทดสอบระบบมาตราฐาน ASTM น้ำยากันซึม Durable Premium

Template

รายงานผลการทดสอบระบบมาตราฐาน ASTM น้ำยากันซึม Durable 50HN

Template

| กลับด้านบน |

Copyright © 2013 I.G.M. CO.,LTD. | Design By I.G.M. CO.,LTD. |